Concept

Misiunea noastră:

Platforma de discuții /PAS/ Educațional își propune moblizarea pentru acțiuni comune a tuturor persoanelor și instituțiilor interesate de asigurarea unei educații de calitate în Republica Moldova.

Platforma de discuții /PAS/ Educațional va întreprinde acțiuni de mobilizare și responsabilizare a societății pentru ca educația de calitate să devină o preocupare a tuturor. Noi credem că antrenarea membrilor societății în monitorizarea politicilor educaționale, în promovarea bunelor practici și implementarea diverselor acțiuni educaționale este necesară și benefică. Prin implicarea noastră, a tuturor, prin crearea de parteneriate și rețele de colaborare în sprijinul educației de calitate vom putea contribui la aigurarea unei educații relevante pentru prezent și viitor.

Viziunea noastră:

/PAS/ Educațional își propune să fie o platformă deschisă pentru facilitarea discuțiilor pe probleme importante din domeniul educațional, în format on-line și off-line, precum și pentru generarea de soluții, activități și acțiuni concrete în sprijinul educației de calitate, prin mobilizarea tuturor părților interesate care înțeleg importanța educației pentru dezvoltarea societății în ansamblu și a fiecărui membru în parte.

Valorile noastre:

Principalele valori ale /PAS/ Educațional le constituie OAMENII, IDEILE ȘI ACȚIUNILE pentru succesul comun.

Oamenii

Oamenii constituie valoarea primordială pentru /PAS/ Educațional. Orice om implicat sau interesat de activitatea /PAS/ Educațional este respectat și apreciat la justa valoare, prețuindu-i-se cunoștințele, abilitățile și atitudinile, indiferent de apartenența sa de gen, etnică, religioasă, politică sau limba vorbită. /Pas/ Educațional este o platformă deschisă pentru comunicare, cooperare și schimb de experiență.

Ideile

Ideile tuturor celor interesați de educația de calitate contează. /PAS/ Educațional își propune valorificarea fără prejudecăți a ideilor constructive, prin dezbateri deschise, în cadrul cărora fiecare participant are dreptul să pună întrebări și să-și prezinte argumentat opinia.

Acțiunile pentru succesul comun

Platforma de discuții /PAS/ Educațional promovează acțiunile care urmăresc  asigurarea succesului comun al nostru ca societate. Pentru a ajunge la succes, acțiunile /PAS/ Educațional sînt planificate, realizate și evaluate prin procese de lucru eficiente, prin relații de colaborare bazate pe încredere și respect, prin implicare pe bază de voluntariat și prin urmărirea rezultatelor care să asigure binele comun.

Domenii. Obiective. Acțiuni

Platforma de discuții /Pas/ Educațional își propune să inițieze proiecte și activități axate pe trei domenii principale:

Monitorizarea implementării legislației și politicilor educaționale, prin:

  • Reacții la documente de politici în domeniul educațional;
  • Evaluarea gradului de implementare a prevederilor legale și politicilor educaționale recente și corectitudinea implementării;
  • Analiza efectelor politicilor majore;
  • Evaluarea mecanismelor de implementare a politicilor educaționale;
  • Identificarea domeniilor în care este nevoie de elaborare de politici;
  • Contribuția la dezvoltarea de politici și planuri de acțiuni.

Promovarea bunelor practici în educație, prin:

  • Popularizarea experiențelor de success ale membrilor și simpatizanților PAS, ale persoanelor și instituțiilor care au succese reale în domeniu.
  • Promovarea experiențelor locale și a experiențelor internaționale de succes.

Acțiuni pentru educarea societății, prin:

  • Inițierea și promovarea de activități de formare, acțiuni civice, instruiri ș.a., axate pe sensibilizarea și mobilizarea societății în sprijinul unei educații de calitate pentru toți pe diverse domenii (combatearea corupției și asigurarea transparenței, educație civică, educație electorală, educație pentru dezvoltarea comunității, sprijin educațional pentru persoanele de vîrsta a treia, acțiuni de voluntariat etc.).