Fracțiunea PAS a sesizat Curtea Constituțională: Amenzile și sancțiunile planificate în buget sunt neconstituționale

Fracțiunea PAS a depus o sesizare la Curtea Constituțională privind Legea bugetului de stat pentru anul 2021 în partea ce se referă la acumularea mijloacelor financiare la bugetul de stat din aplicarea amenzilor și sancțiunilor. Semnatarul sesizării, deputatul PAS Dumitru Alaiba, consideră neconstituțională practica de planificare în bugetul de stat a amenzilor și sancțiunilor pe motiv că ar cauza un cerc vicios al abuzurilor și corupției cu amenzi date conform planului.

„Voi știți câte încălcări o să comiteți în anul 2021? Și știți poate câte amenzi o să primiți? Nu știți? Dar statul Republica Moldova știe. În 2021 noi o să încălcăm în sumă de 300 milioane lei. Așa e planificat în bugetul de stat. Asta nu e ok și asta chinuie foarte multă lume cu amenzi injuste – cetățeni și mai ales antreprenori.”, a scris deputatul pe pagina sa de facebook.

În opinia deputatului, deseori în Moldova statul împarte amenzi nu pentru că amenda ar fi pedeapsa justă, ci pentru că trebuie bani la buget, iar asta degenerează într-o practică abuzivă, represivă și contrară principiilor constituționale.

Mai mult, parlamentarul amintește că această practică este una veche și, în mai multe rânduri, a fost criticată de mediul de afaceri și partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova ca fiind una defectuoasă și contrară bunelor practici din state democratice cu economii de piață dezvoltate.

„Consider că prevederile legale din linia bugetară nr. 143 din anexa nr. 2 a Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258 din 16.12.2020, care reglementează acumularea mijloacelor financiare la bugetul de stat din aplicarea amenzilor și sancțiunilor sunt contrare art. 21 din Constituție – prezumția nevinovăției, coroborat cu art. 53 alin. (1) din Constituție – dreptul la o redresare pentru încălcarea drepturilor comisă de o autoritate publică, art. 126 – Economia Republicii Moldova este economie de piaţă, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică, antrenate în concurenţă liberă, și art. 131 alin.(6) – Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.”, se arată în textul sesizării, stabilind astfel încălcarea a patru articole din Constituție.

În acest fel, deputatul acuză guvernarea de abuz, considerând că suma de 300 de milioane lei, stabilită drept venit din amenzi și sancțiuni, este una arbitrară și nu reprezintă altceva decât o acuzație în avans a cetățenilor. Or la etapa de planificare bugetară, statul transmite o directivă clară autorităților executive și judecătorești că persoanele fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, cetățenii și antreprenorii, urmează a fi sancționate pentru a se acumula la buget suma de 300 milioane lei. Deputatul consideră că obligația prin lege de a acumula mijloace financiare la bugetul de stat pune într-o situație defavorabilă atât cetățenii, cât și agenții economici, deoarece ex ante se consideră că atât persoanele fizice cât și cele juridice vor fi găsite vinovate și vor fi sancționate anul viitor cu amenzi și alte sancțiuni în valoare de 300 mln. de lei.

În același timp, Dumitru Alaiba menționează că dreptul cetățenilor și antreprenorilor la o redresare pentru încălcarea drepturilor, comisă de o autoritate publică, este limitat de cadrul normativ existent care pune presiune administrativă și încurajează autoritățile de control de a încasa amenzi, deseori cu încălcarea procedurilor administrative. Deputatul consideră că încurajarea de a încasa amenzi pentru a suplini bugetul de stat, creează un sistem de stimulente greșit, fiind încălcate astfel principiile de bază ale economiei de piață și rolul statului în aceasta.

De asemenea, autorul menționează că este grav încălcat articolul 131 alin.(6), conform căruia nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare. Or veniturile din amenzi și sancțiuni, fiind legate de constatarea anumitor încălcări, nu sunt o sursă de finanțare obiectivă. Atunci când aceste încălcări nu există, nu există nici sursa de finanțare și respectiv partea de cheltuieli bugetare este și ea periclitată.

În context, deputatul PAS a subliniat că planificarea veniturilor din amenzi și sancțiuni nefiind o sursă certă de venit la buget, ar putea fi mai degrabă o metodă de a masca o parte din deficitul bugetar. Pentru a nu arăta un deficit bugetar exagerat de mare, în lipsa unei metodologii clare de planificare, guvernul ar avea astfel posibilitatea să indice o sumă mai degrabă arbitrară care va fi acumulată la buget din amenzi și sancțiuni.

În concluzie, autorul consideră imperativă declararea neconstituționalității prevederilor liniei bugetare nr. 143 din anexa nr. 2. Și este convins că excluderea acestui „plan de sancționare” va contribui la aplicarea imparțială și egală a legii fără a afecta prezumția de nevinovăție și fără a pauperiza populația.

 

Textul sesizării îl găsiți AICI.